Kurumsal

Trafik Sigortası

Karayollarına çıkan tüm motorlu taşıtlar ile lastik tekerlekli traktörler ve bunların çekmekte olduğu römork sahiplerinin 2918 sayılı Kara Yolları Kanunu'na göre yaptırmak mecburiyetind eoldukları bir sigorta türü olup,aracın kullanımından dolayı 3.şahıslara verilebilecek bedeni ve
maddi zararlar ile araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.